Wersja do druku Mapa serwisu
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

Jesteś tutaj: Badania

Badania

Obszary badawcze

Synteza i właściwości koordynacyjne analogów porfiryn. Badania skupiają się głównie na nowych układach karbaporfirynowych, heteroporfirynowych, rozszerzonych i zmniejszonych porfirynach. Jesteśmy szczególnie zainteresowani reaktywnością metaloorganiczną generowaną przez wnękę koordynacyjną. Badania takich ligandów mogą dostarczyć wiedzy o szczególnie nietrwałych i rzadkich motywach koordynacyjnych występujących w innych związkach metaloorganicznych (także o znaczeniu katalitycznym oraz biologicznym). Jest to możliwe przez szczególną stabilizację tych motywów zapewnianą przez wnękę koordynacyjną makrocyklu. 

     

Chemia biomimetyczna porfirynoidów. Badamy chemię żelaza i innych metali występujących w porfirynowych układach o znaczeniu biochemicznym. Tematy zainteresowań obejmują: działanie enzymów hemowych, degradację hemu, aktywację ditlenu, reaktywność π-rodników porfirynowych i chemię kompleksów niklu na niskich stopniach utlenienia. 

            

Oligomeryczne układy porfirynowe. Otrzymujemy większe układy składające się z kilku podjednostek porfirynowych połączonych wiązaniem koordynacyjnym lub kowalencyjnym.

   

Magnetyczny rezonans jądrowy układów paramagnetycznych. Ta metoda umożliwia szczególny wgląd we właściwości elektronowe porfirynowych i porfirynoidowych kompleksów Fe, Ni, Co, Ru i innych metali przejściowych. 

       

Czynniki w terapii fotodynamicznej. Badamy właściwości heteroporfiryn w zastosowaniu do PDT we współpracy z grupą P. Ziółkowskiego.