Wersja do druku Mapa serwisu
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

Jesteś tutaj: Zespół > Pracownicy > B. Szyszko

Dr Bartosz Szyszko

Kontakt

Adres:

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Telefon:

(48)(71)3757392 (pokój 1066, biuro)
(48)(71)3757629 (pokój 1072, lab)

E-mail:

bartosz.szyszko[at]chem.uni.wroc.pl

Zainteresowania badawcze

Bartosz bada porfirynoidy z wbudowanym fragmentem acenowym. Obecnie odbywa staż podoktorski na University of Cambridge w grupie prof. J. Nitschke.

Wybrane artykuły

Stępień, M.; Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L. Steric Control in the Synthesis of p-Benziporphyrins. Formation of a Doubly N-Confused Benzihexaphyrin Macrocycle Org. Lett. 200911, 3930.

Stępień, M.; Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L. Three-Level Topology Switching in a Molecular Möbius Band J. Am. Chem. Soc. 2010132, 3140.

Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L.; Szterenberg, L. A Facile Palladium-Mediated Contraction of Benzene to Cyclopentadiene: Transformations of Palladium(II) p-Benziporphyrin Angew. Chem. Int. Ed. 201150, 6587.

Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L. Conformational Flexibility of 1,4-Naphthiporphyrin Promotes a Palladium-Mediated Contraction of Naphthalene to Isoindene Organometallics 201130, 4354.

Szyszko, B.; Latos-Grażyński, L.; Szterenberg, L. Toward Aceneporphyrinoids: Synthesis and Transformations of Palladium(II) meso-Anthriporphyrin Chem. Commun. 201248, 5004.

(Zobacz pełną listę publikacji naszej grupy)