Wersja do druku Mapa serwisu
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

Jesteś tutaj: Zespół > Pracownicy > P. J. Chmielewski

Prof. Piotr J. Chmielewski

Kontakt

Adres:

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Telefon:

(48)(71)3757277 (pokój 1068, biuro)
(48)(71)3757629 (pokój 1072, lab)

E-mail:

piotr.chmielewski[at]chem.uni.wroc.pl

Zainteresowania badawcze

Professor Chmielewski był jednym z głównych badaczy chemii koordynacyjnej mono- i diheteroporfiryn, szczególnie z niklem. Pracował także nad chemią koordynacyjną N-alkiloporfiryn i reaktywnością porfirynowych kationorodników.

Główne osiągnięcie to synteza N-odwróconej porfiryny (opublikowane w 1994) co następnie zaowocowało serią artykułów opisujących jej reaktywność i właściowości koordynacyjne.

Obecnie prof. Chmielewski kontynuuje indywidualnie badania. Wykorzystuje odwróconą porfirynę co konstrukcji bardziej złożonych układów.

Wybrane artykuły

Chmielewski, P. J.; Latos-Grażyński, L.; Rachlewicz, K.; Głowiak, T.Tetra-p-Tolylporphyrin With an Inverted Pyrrole Ring: A Novel Isomer of Porphyrin.Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 199433, 779.

Chmielewski, P. J.; Latos-Grażyński, L.; Olmstead, M. M.; Balch, A. L.Nickel Complexes of 21-Oxaporphyrin and 21,23-Dioxadioxaporphyrin: Synthesis and Characterization.Chem. Eur. J. 19973, 268.

I. Schmidt, P. J. Chmielewski, An inverted porphyrin with a pendant pyrrole - identification of a tetraphenylsapphyrin isomer in the Rothemund synthesis. Tetrahedron Lett.200142, 1151.

I. Schmidt, P. J. Chmielewski, Application of 2-ethylpyrrole for a direct synthesis of 3-substituted inverted porphyrin. Tetrahedron Lett.200142, 6389.

I. Schmidt, P. J. Chmielewski, First example of a covalently bound dimeric inverted porphyrin. Chem. Commun.2002, 92.

I. Schmidt, P. J. Chmielewski, Z. Ciunik, Alkylation of the Inverted Porphyrin Nickel(II) Complex by Dihalogenalkanes: Formation of Monomeric and Dimeric Derivatives. J. Org. Chem.200267, 8917

I. Schmidt, P. J. Chmielewski, Nickel(II) Complexes of 21-C Alkylated Inverted Porphyrins: Synthesis, Protonation and Redox Properties. Inorg. Chem. 200342, 5579

P. J. Chmielewski, I. Schmidt, Diastereoselective Assembling of 21-C-alkylated Nickel(II) Complexes of Inverted Porphyrin in a Platinum(II) Template. Inorg. Chem. 200443, 1885

P. J. Chmielewski, Synthesis and Characterization of a Directly Linked N-Confused Porphyrin Dimer. Angew. Chem. Int. Ed. 200443, 5655

P. J. Chmielewski, Extension of N-Confused Porphyrin by an o-Xylene Fragment. Org. Lett. 20057, 1789

P. J. Chmielewski, Synthesis and Characterization of a Cyclic Bis-silver(I) Assembly Consisting of Four 2-Aza-21-carba-porphyrinatosilver(III) Subunits. Angew. Chem. Int. Ed. 200544, 6417

Chmielewski, P. J.; Latos-Grażyński L., Core modified porphyrins-a macrocyclic platform for organometallic chemistry. Coord. Chem. Rev. 2005249, 2510.

Siczek, M.; Chmielewski, P. J., Synthesis, characterization, and chirality of dimeric N-confused porphyrin-zinc complexes: toward the enantioselective synthesis of bis(porphyrinoid) systems. Angew. Chem. Int. Ed.200746, 7432.

Chmielewski, P. J.; Durlej, B.; Siczek, M.; Szterenberg, L., Helical bis(N-confused porphyrins) with subunits fused by double orthometalation with platinum: adaptability of an apparently rigid system. Angew. Chem. Int. Ed.200948, 8736.

Chmielewski, P. J., Lucky seven: characterization of stable T-shaped copper(II) complexes of [32]heptaphyrins. Angew. Chem. Int. Ed.201049, 1359.

Chmielewski, P. J.; Siczek, M.; Szterenberg, L., Protonated N-confused porphyrin dimer: formation, structure, and guest binding. Inorg. Chem.201150, 6719.

Chmielewski, P. J.; Maciołek, J., Diastereoselective methylation of bis(N-confused porphyrinatonickel(II): access to configurationally stable chiral bis(porphyrinoid) and non-symmetric dimers. Chem. Commun.201248, 428.

Liu, B.; Li X.; Xu, X.; Stępień, M.; Chmielewski, P. J., 3-(dialkoxyphosphoryl)-N-confused phlorin and porphyrin. Synthesis, stereochemistry and coordination properties. J. Org. Chem.201378, 1354

Chmielewski, P. J.; Siczek, M.; Stępień, M., Bis(N-confused porphyrin) as a semirigid receptor with a chirality memory: a two-way host enantiomerization through point-to-axial chirality transfer. Chem. Eur. J.201521, 2547.

(Zobacz pełną listę publikacji naszej grupy)