Print view Sitemap
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

You are here: L. Latos-Grażyński > Contact info

Contact info

Address:

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Department of Chemistry, University of Wrocław
14 F. Joliot-Curie St.
50-383 Wrocław
POLAND

Phone:

(48)(71)3757256 (room 1064)

Fax:

(48)(71)3282348 (Dept.)

E-mail:

lechoslaw.latos-grazynski[at]chem.uni.wroc.pl