Home

Home

Porphyrin Chemistry Research Group

 

directed by
Lechosław Latos-Grażyński

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski