Print view Sitemap
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

You are here: Members > Group Matters > Responsibilities

Responsibilities

JK, KB

Odczynniki i in. z magazynu

Przynoszenie zamawianych odczynników i sprzętu z magazynu. Kontakt z osobą zamawiającą (informacje o stanie zapasów).

KB, GV

Woda demineralizowana

Napełnianie i przywożenie kanistrów z wodą.

BS + MF(AH)

Zlewki, odpady, stłuczki do magazynu

Oznaczanie, pakowanie i wywożenie do magazynu odpadów ciekłych i stałych.

KU, GV

Destylatorki

Konserwacja/mycie, serwis, dodawanie CaH2

GV

Nalewanie DCM, heksanów z beczek

Przepompowywanie z beczek do standardowych butelek, kanistrów

MB

Wdrażanie nowych użytkowników labu

Przedstawienie zasad panujących w lab., przeszkolenie z „geografii” labów.

NS, AB, MB

BHP wewnętrzne

Kontrola realizacji zaleceń, porządku na lab.

Każdy

Wyparki

Dolewanie wody, opróżnianie odbieralników dbanie o nieprzeciąganie par rozpuszczalników przez pompę itd.

Każdy

Wagi, zlewy

Utrzymywanie porządku przy wagach laboratoryjnych, zamiatanie rozsypanych osadów, sprzątanie zlewów po użyciu/myciu szkła

Każdy

Zamówienia laboratoryjne

Drobnego sprzętu, szkła, odczynników dedykowanych i często używanych (także DDQ i źródła metali)

AH, KU

Ciekły azot

Odstawianie pustych i przywożenie pełnych dewarów

Każdy

Butle z gazem do linii pr.

zamawianie, kontrola zużycia, odwożenie pustych, kontakt z p. Kaflem.

JW, (AH)

Rozpuszczalniki, wypełnienia

Kontrola zużycia i terminowe zamówienia rozpuszczalników deuterowanych, DCM, nalewanych heksanów, rozpuszczalników do szafy (Brown), złóż chromatograficznych.

MF, KU, MJP

Szafa do oczyszczania rozpuszczalników

Konserwacja, serwis, uzupełnianie rozpuszczalników (info do AH w sprawie zamówienia). Gaz do szafy.

KU

Linie próżniowe

Organizacja i opieka nad liniami próżniowymi i pompami olejowymi. Nadzór i przestrzeganie zasad. Szkolenia. Gaz do wspólnej linii.

AB

Drobny sprzęt

Opieka nad mikroskopem, wyparkami, cyrkulatorami, koszami, mieszadłami, itp. – serwis i instrukcje obsługi, kontakt z p. Jonem.

MG

Kontakty ze szklarzem

Zanoszenie i odbieranie szkła.

NS

Lodówki chemiczne

Utrzymywanie i egzekwowanie porządku w lodówkach.

MB

Strona zespołowa

Uaktualnianie strony.

NS

Zakupy ogólne i MIŚ

Szafka na m. biurowe

Kontrola zużycia i zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, ręczników itp. Kontrola finansów ‘Misia’.

Utrzymanie porządku w szafce z materiałami biurowymi.

Każdy

Drukarki

Zakup tonerów do drukarek.

JS, MB

Komputery

Zakup, rozbudowa, serwis komputerów, oprogramowania.

MB, KB, MF

Spis odczynników

Utrzymywanie ‘aktualnego’ spisu odczynników

AH, NS

Apteczki

Uzupełnianie i kontrola zawartości apteczek oraz terminów przydatności.

JW

BHP zewnętrzne

Nadzór i kontrola przestrzegania zasad w Zespole.

ED

Glovebox

Opieka nad boksem i osprzętem (pompa). Przygotowanie wspólnych odczynników do boksu. Szkolenia. Gaz do boxu.

ED

Seminarium ZB6

Ustalanie i pilnowanie grafiku i sali. Zapraszanie gości. Przygotowanie listy tygodniowych zajęć członków zespołu.

Każdy, AH, NS

Kuchnia

Opieka nad częścią spożywczą (lodówka, mikrofalówka, zlew, suszarka). Zakup płynów, gąbek, ścierek itp.

Sprzęt specjalny

AB

Flash

Opieka nad urządzeniem. Szkolenia.

BS

UV-Vis (Cary)

ED

Reaktor do optymalizacji syntez

MJP

Luminescencja

MJP

UV-vis (Jasco)

PJC

HPLC

PJC

CD

PJC

Elektrochemia