Wersja do druku Mapa serwisu
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

Jesteś tutaj: Start

Start

Zespół Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn

 

kierownik:
prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
członek rzeczywisty PAN

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

 

Obecnie nasze zainteresowania badawcze skupiają się na syntezie i chemii koordynacyjnej analogów porfirynowych. Analogi te obejmują głównie porfirynoidy o zmodyfikowanej wnęce koordynacyjnej (heteroporfiryny, a przede wszystkim karbaporfiryny z co najmniej jednym atomem węgla tworzącym otoczenie koordynacyjne we wnęce), rozszerzone i zmniejszone porfiryny oraz ich izomery. W badaniach własciwosci koordynacyjnych wykorzystujemy techniki NMR (także dla kompleksów paramagnetycznych).