Wersja do druku Mapa serwisu
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

Jesteś tutaj: Zespół > L. Latos-Grażyński > Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe

Zaangażowanie profesora Latosa-Grażyńskiego w chemię porfiryn rozpoczęło się od zainteresowania NMRem układów paramagnetycznych. Jego badania poświęcone były strukturze elektronowej i reaktywności paramagnetycznych metaloporfiryn, szczególnie hemoporfiryn. Badał on systemy modelowe enzymów hemowych, degradację hemu, aktywację ditlenu przez metaloporfiryny, reaktywność metaloporfirynowych π-rodników i właściwości kompleksów z metalem na nietypowym stopniu utlenienia, np. Ni(I).

Badania wpływu wywieranego przez systematyczną modyfikację liganda na kompleksy porfirynowe, czy przez podstawienie peryferiów, czy przez zamianę atomów z rdzenia, zapoczątkowało poszukiwania nowych makrocykli. Podczas tych badań odkryto N-odwróconą porfirynę (pierwsze doniesienia w 1994). Niespodziewane bogactwo jej chemii koordynacyjnej zostało ukazane niedługo potem inicjując systematyczne badania innych karbaporfirynoidów.

Obecnie, uwaga profesora Latosa-Grażyńskiego i jego grupy jest skupiona na syntezie nowych porfirynoidów posiadających przynajmniej jeden pierścień pirolowy zamieniony na jednąstkę karbo- lub heterocykliczną. Te nowe związki mogą później służyć jako makrocykliczne ligandy. Szczególne zainteresowanie dedykowane jest kompleksom metaloorganicznym, które można otrzymywać używając karbaporfirynoidów.