Print view Sitemap
Zespół chemii porfiryn i metaloporfiryn

You are here: Research > Financial support

Financial support

Narodowe Centrum Nauki (NCN, National Science Center)

Grant Sonata 2017/26/D/ST5/00184 (2018-2020): Rozbudowane acenoporfirynoidy – politopowe ligandy o dostrajalnych właściwościach koordynacyjnych

Grant Opus 2016/23/B/ST5/00161 (2017-2019): Wprowadzenie fragmentu cyklopentadienowego w architekturę mezo-arylo podstawionych porfirynoidów - w poszukiwaniu doskonałego makrocyklicznego otoczenia dla chemii metaloorganicznej

Grant Opus 2016/23/B/ST5/01186 (2017-2019): Oligopeptydowe rusztowania dla pi-rozszerzonych przełączalnych chromoforów

Grant Opus 2015/17/B/ST5/01437 (2016-2018): Dostrajanie chmury pi w układach hybrydowych zawierających szkielet trifiryny(n.1.1)

Grant Maestro 2012/04A/ST5/00593;(2012-2018): Platinum Group Organometallics Based on Carbaporphyrinoids: Pursuit for New Generation of Functional Modules  

Grant Opus 2013/09/B/ST5/00326;(2013-2016): Synteza, struktura, właściwości optyczne i redoksowe oligomerów odwróconej porfiryny: od układów molekularnych do supramolekularnych materiałów

Grant Preludium 2011/01/N/ST5/0255 (2011-2014): Acenoporfirynoidy - porfirynowa funkcjonalizacja molekularnych grafenów

Komitet Badań Naukowych (KBN, State Commitee for Scientific Research)

Grant N N204 021939 (2010-2013): Monoporfirynoidowa alternatywa dla konstrukcji materiałów funkcjonalnych w fotonice molekularnej

Grant N N204 013536 (2009-2012): Porfirynoidy o "trójwymiarowej" aromatyczności

Grant PBZ-KBN-118/ T09/2004/2005 (2004-2009): Zwiazki boro-, fosforo- i krzemoorganiczne w otoczeniu karbaporfirynowym jako nowy typ elementow konstrukcyjnych budowy urzadzen molekularnych

Grant 3 T09A 162 28 (2005-2008): Zwiazki zelaza z karbaporfirynoidami - w poszukiwaniu slabych oddzialywan zelazo-aren

Grant 4 T09A 147 22 (2002-2004): Carbaporphyrinoids containing a pi-donor coordination center - reactivity, electronic and molecular structure.

Grant 7 T09A 120 20 (2001-2002): Synthesis and investigations of new porphyrinoids containing an inverted pyrrole ring and their complexes.

Grant 3 T09A 155 15 (1991-2001): Analogues of porphyrins and metalloporphyrins with a modified pyrrolic core - reactivity, electronic and molecular structure.

Grant 3 T09A 143 09 (1995-1998): Porphyrins and metalloporphyrins with the modified pyrrole fragment - reactivity, electronic and molecular structure.

Grant 2 2251 92 03 (1992-1995): Cation radicals of iron(III) porphyrins reactivity, electronic and molecular structure.

Grant 2 0732 91 01 (1991-1994): Metalloheteroporphyrins - functional and spectroscopical models of metalloenzymes.

National Science Foundation USA - European Program

(1992-1995 with prof. A.L. Balch) Coordination Chemistry of Core Modified Porphyrins